Z&G groot

Verbouwing en inrichting bedrijfspand te Asten

Ons is gevraagd het ontwerp voor de verbouwing en inrichting van een bedrijfspand te Asten en de gehele bouwbegeleiding voor onze rekening te nemen. In het pand moesten voor de productie en distributie van UV-drukinkten en UV-lakken een testlaboratorium met labkantoor, een productieruimte voor het mengen van de verven, administratieruimten, kleed- en wasruimten en diverse ruimten voor opslag en reiniging gecreëerd worden.

De nieuw ruimten zijn functioneel in het bestaande pand ingepast en ingericht. Door het gebruik van veel glazen binnenpuien is het werkklimaat, ondanks de diepte van de ruimten, zeer prettig. Dit wordt nog versterkt door de keuze en eenheid van de toegepaste kleuren en materialen: antraciet vloerbedekkingen, meubilair met houtfineer en kleuraccenten in de vloerbedekkingen en op de deuren. In de ruimten waar oplosmiddelen gebruikt worden, zijn oplosmiddelbestendige materialen toegepast en is de ventilatie daarop afgestemd. Tevens is de gestukadoorde gevel van het pand voorzien van een nieuwe kleur, omdat de oorspronkelijke kleur niet paste bij de bedrijfskleur.

Projectgegevens
Locatie: Asten
Oppervlak verbouwing: ± 800 m²
Opgeleverd: juli 2015

Smart Metals groot

Nieuwbouw bedrijfsgebouw te Meerkerk

Opdrachtgever van dit bedrijfsgebouw produceert ophangsystemen voor audiovisuele apparatuur, zoals projectoren en flatscreens.

Het bedrijfsgebouw is op maat ontworpen met ruim 2000 m² (montage)magazijn en 800 m² kantoorruimte. Alle ruimten zijn ondergebracht in één duidelijke en krachtige gebouwvorm, die zich verbijzondert door de afgeronde hoeken. De pui in de voorgevel benadrukt met een groot gebaar de entree zonder de hoofdvorm te ontkrachten. De afgeronde raamstroken in de zijgevels en ronde kozijnen in de voorgevel versterken het unieke karakter van het pand.

De gevels worden opgebouwd uit aluminiumkleurig gecoate metalen gevelpanelen en antracietkleurige kozijnen en gevelelementen, refererend aan de ophangsystemen die opdrachtgever produceert. Voor de (zonwerende) beglazing is gekozen voor een blauwe tint, zoals in het bedrijfslogo.

Projectgegevens
Locatie: Meerkerk
Bruto vloeroppervlak: 2928 m²

Kerk Epe groot

Herinrichting Grote Kerk te Epe

2·1 Architecten heeft de herinrichting van de Grote Kerk in Epe uitgewerkt, gecoördineerd en begeleid. Gelijktijdig met de herinrichting is de kerk gerestaureerd.

Voor meervoudig gebruik van de monumentale kerk zijn het torengedeelte en de zijbeuken daarvan heringericht en zijn er tussenvloeren gerealiseerd. In het centrale deel zijn een tochtsluis met goederenlift, entree, toiletten en doorgangen gemaakt. In de zijbeuken bevinden zich op de begane grond de nieuwe (groot)keuken en consistorie en op de verdieping een tweetal ruimten voor o.a. vergaderingen, exposities en cursussen.

In het centrale deel is ten behoeve van de liftschacht en de vide het bestaande kruisgewelf letterlijk doorgezaagd en de zaagsnede behouden gebleven en zichtbaar gemaakt vanuit de entree. In de zijbeuken zijn de verdiepingsvloeren uitgevoerd als vrijstaande tafels met tussen deze nieuwe vloeren en de bestaande kerkmuren glazen vloeren, zodat de oorspronkelijke hoge zijbeuken zoveel mogelijk onaangetast en behouden zijn gebleven.

Projectgegevens
Locatie: Epe
Bruto vloeroppervlak: 885 m²
Opgeleverd: oktober 2012

u04-1

Bedrijfsverzamelgebouw te Nijmegen

Met dit bedrijfs­verzamel­gebouw te Nijmegen, heeft de opdrachtgever zich vooral gericht op de zelfstandige ondernemer, die te groot wordt voor de garage of de zolder­kamer, maar (nog) te klein is voor een autonoom bedrijfs­pand.

Het gebouw huisvest zes bedrijven met op de begane grond ruimten voor ontvangst, receptie en showroom en op de verdieping kantoorruimten. Ondanks het geringe budget zijn we erin geslaagd zeer representatieve en goed verkopende bedrijfsunits te realiseren.

Projectgegevens
Locatie: Nijmegen
Oppervlakte: 6 bedrijfsunits met elk 132 m² bedrijfsruimte op de begane grond en 132 m² kantoorruimte op de verdieping
Gereed: januari 2002

u03-1

Bedrijvencomplex te Duiven

Dit bedrijvencomplex is ontworpen voor drie bedrijven van elk 1000 m². Twee bedrijven zijn gehuisvest op de begane grond en verdieping in de horizontaal gelede onderbouw met transparante en representatieve gevel. De hoofdentrees en de poort tussen de twee bedrijven worden geaccentueerd door rvs zuilen. De gesloten, gelijmde, rode metselwerk gevel aan de andere zijde sluit aan bij de omliggende bedrijfsgebouwen. De abstracte gaten in deze gevel voorzien de werkplekken en vergaderruimten van licht en uitzicht en geven binnen een boeiend contrast met de horizontaal gelede gevel.

Bovenop de onderbouw schittert ‘De Smaragd’, autonoom en gedraaid ten opzichte van de onderbouw in dezelfde richting als de bebouwing ten noorden van het gebouw. ‘De Smaragd’ is opgebouwd uit vier vrij indeelbare verdiepingen en wordt gedragen door de onderbouw, de hoofdkern en kolommen. De binnenwanden, kolommen en verlaagde plafonds zijn vrij van de glazen gevel gehouden, waardoor vloeren lijken te zweven en gevels oneindig lijken. Zo ontstaat een immens ruimtelijk gevoel en prachtig alzijdig zicht.

Projectgegevens
Locatie: Duiven
Oppervlakte: Bruto vloeroppervlak 3000m², inhoud 10.000m³
Gereed: juli 2002

u02-1

Bedrijfsgebouw te Haarle

Dit ontwerp voor een bedrijfsgebouw te Haarle is een gebouw op maat. Op de begane grond zijn entree, receptie, toiletten, administratie en de werkplaats/opslag gesitueerd. De verdieping biedt plaats aan kantoorwerkplekken, kantine/ presentatieruimte, vergaderruimte en toiletten.

Alle ruimten zijn in twee vormen gevat: een rode metselwerk ‘U-vorm’ over twee bouwlagen en een crèmekleurige tube op de verdieping. De ‘U-vorm’ met aan de straatzijde afgeronde hoeken sluit aan op de omliggende bebouwing en beantwoordt de wens van de opdrachtgever om auto’s het uit het zicht te parkeren. De tube met daarin de werkplekken en kantine is zo op de ‘U-vorm’ gepositioneerd dat deze enerzijds de entree van het bedrijventerrein en de entree van het gebouw accentueert en anderzijds geborgenheid geeft aan de personeelsingang.

Projectgegevens
Oppervlakte: 980 m² bedrijfsruimte
Ontwerp: 2003

u01-1

Kulturhus te Boven-Leeuwen

Het Kulturhus in Boven-Leeuwen bestaat uit de oorspronkelijke jongensschool en een nieuwbouwdeel. De jongensschool is verbouwd tot café, ontmoetingsruimte en zorgsteunpunt. De daaraan gekoppelde nieuwbouw omvat enerzijds een basisschool en peuterspeelzaal en anderzijds een gymzaal. In het Kulturhus zijn tevens ruimten voorzien voor toneel, muziek, sport- en hobbyverenigingen.

Ten behoeve van het dorpse karakter van de omgeving en de gebruikers is de nieuwbouw gesplitst in twee kleinere bouwdelen. Deze twee bouwdelen worden onderling en met de karakteristieke jongensschool verbonden door open glazen tussenleden, waarin de hoofdentrees van de school en de peuterspeelzaal, alsmede nooduitgangen van café en gymzaal gesitueerd zijn.

In de gevels zijn natuurlijke en duurzame materialen als baksteen en (thermisch gemodificeerd) hout toegepast. De gevelindeling is kleinschalig gehouden met veel glas in de nieuwe school en peuterspeelzaal. Door het vele glas en de toepassing van natuurlijke materialen en kleuren is een open en prettig leefklimaat gecreëerd.
De jongensschool en nieuwbouwdelen hebben door vormgeving en kleurgebruik ieder hun eigen sfeer.

Projectgegevens
Bruto vloeroppervlakte: ca. 2850 m²
Gereed: december 2008