Kulturhus te Boven-Leeuwen

Kulturhus te Boven-Leeuwen

Het Kulturhus in Boven-Leeuwen bestaat uit de oorspronkelijke jongensschool en een nieuwbouwdeel. De jongensschool is verbouwd tot café, ontmoetingsruimte en zorgsteunpunt. De daaraan gekoppelde nieuwbouw omvat enerzijds een basisschool en peuterspeelzaal en anderzijds een gymzaal. In het Kulturhus zijn tevens ruimten voorzien voor toneel, muziek, sport- en hobbyverenigingen.

Ten behoeve van het dorpse karakter van de omgeving en de gebruikers is de nieuwbouw gesplitst in twee kleinere bouwdelen. Deze twee bouwdelen worden onderling en met de karakteristieke jongensschool verbonden door open glazen tussenleden, waarin de hoofdentrees van de school en de peuterspeelzaal, alsmede nooduitgangen van café en gymzaal gesitueerd zijn.

In de gevels zijn natuurlijke en duurzame materialen als baksteen en (thermisch gemodificeerd) hout toegepast. De gevelindeling is kleinschalig gehouden met veel glas in de nieuwe school en peuterspeelzaal. Door het vele glas en de toepassing van natuurlijke materialen en kleuren is een open en prettig leefklimaat gecreëerd.
De jongensschool en nieuwbouwdelen hebben door vormgeving en kleurgebruik ieder hun eigen sfeer.

Projectgegevens
Bruto vloeroppervlakte: ca. 2850 m²
Gereed: december 2008